Hakkımızda


HAKKIMIZDA BİLGİ

2011 yılında Nilüfer Çiçek tarafından kurulan Pronil Mimarlık, genç ve dinamik kadrosuyla sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir mimarlık anlayışına sahiptir. Mimari tasarım konusunu bulunduğu yere özgü koşullar ve olanaklar çerçevesinde ele alan ekip; insan, kentsel çevre ve doğal çevreyi odak alarak şekillenen tasarım anlayışıyla ve her daim yüksek motivasyonlu takım ruhuyla mimarlık serüveninde yerini almıştır.

Projelerimiz; mimarlık kuramına ait düşünsel birikim, sezgisel mekan algısı ve mimari uygulama deneyiminin nesnel bilgisiyle harmanlanan zengin bir nüveden türemektedir. İçinde bulunduğumuz enformasyon çağının yarattığı kuvvetli iletişim ortamı ve sürekli gelişen dijital tasarım araçları; mimari üretim sürecimizi besleyecek şekilde rafine edilerek değerlendirilmektedir. Doğal kaynakların giderek azaldığı dünyamızda; geri dönüşüme elverişli yapılar ve ekonomik mimari çözümler sunma konusunda oldukça hassas davranılmaktadır. Ortaya konan mimari ürünün kentsel çevreyle projenin özniteliklerine uygun bir bağlamda eklemlenen, doğal çevrenin bileşenlerine saygılı, sürdürülebilir, fonksiyonel, estetik ve yenilikçi bir tasarım olması hedeflenmektedir.

Mimari ve iç mimari alanında ölçek ve kategori bakımından geniş bir yelpazede çeşitlenen projeler, konsept tasarım aşamasından detay çözümlerine kadar büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Bazı projelerin inşaat sürecine de dahil olunmaktadır. Hazırlanan statik ve elektromekanik projeler ile peyzaj projelerinin mimari tasarım anlayışımızla uyumlu olmasına son derece önem verilmektedir. Uygulama projelerimizin tüm mühendislik disiplinleriyle tam bir koordinasyon içinde hazırlanması, önerilen mimari çözümlerin tutarlılığını ve uygulanabilirliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Mimari tasarım pratiği, estetik yönü ve teknik boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak ele alınıp uygulamaya ilişkin deneyim ve bilgi birikimiyle zenginleşerek gelişmeye devam etmektedir.

HİZMETLERİMİZÇÖZÜM ORTAKLI HİZMETLERİMİZ

hakkimizda_gorsel